Danh Mục Sản Phẩm

Hộp máy hàn cáp quang

LED MÁY HÀN QUANG FUJIKURA 60S

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Hộp đựng máy hàn cáp quang Fujikura 70s

Giá: 6,400,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 6,100,000 VNĐ

Hộp đựng máy hàn cáp quang Fujikura

Giá: 6,800,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 6,500,000 VNĐ

Hộp đựng máy hàn cáp quang Fibretool

Giá: 5,400,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 5,100,000 VNĐ

Hộp đựng máy hàn cáp quang komshine

Giá: 5,200,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 4,900,000 VNĐ

Hộp đựng máy hàn quang Sumitomo

Giá: 6,200,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 5,900,000 VNĐ

Hộp đựng máy hàn cáp quang JILONG

Giá: 4,800,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 4,500,000 VNĐ