Danh Mục Sản Phẩm

Cáp quang

Cáp quang treo 1 sợi

Giá: 600 VNĐ

Giá khuyến mãi: 600 VNĐ

Cáp quang treo 2 sợi

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Cáp quang treo 4 sợi

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Cáp quang treo 6 sợi

Giá: 5,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 5,000 VNĐ

Cáp quang treo 12 sợi

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Cáp quang treo 48 sợi

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Cáp quang treo 24 sợi

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Cáp quang 2FO ống lỏng

Giá: 1,100 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1,100 VNĐ

Cáp quang 8 sợi treo

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Dây thuê bao quang treo 1 sợi

Giá: 600 VNĐ

Giá khuyến mãi: 600 VNĐ

Dây thuê bao quang 2 sợi treo

Giá: 600 VNĐ

Giá khuyến mãi: 600 VNĐ

Dây thuê bao quang 4 sợi treo

Giá: Liên hệ

Giá khuyến mãi: Liên hệ